Stjepana Radića 44, Šibenik
022 214  635 / 091 7973 680
Danas: 08:00-12:00 17:00-19:00
Upiši se

Cjenik

KategorijaKandidat već posjeduje kategoriju Plaćanje na rate (s PDV-om) Gotovinsko plaćanje (s PDV-om)
AM 843,75 EUR 784,69 EUR
AM F, G 462,50 EUR 430,13 EUR
A1 1.062,50 EUR 988,13 EUR
A1 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 306,25 EUR 284,81 EUR
A1 AM 437,50 EUR 406,88 EUR
A1 A1 bez poluge mjenjača 218,75 EUR 203,44 EUR
A2 1.162,50 EUR 1.081,13 EUR
A2 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 731,25 EUR 680,06 EUR
A2 A1 341,25 EUR (**) 317,36 EUR (**)
A2 AM 487,50 EUR 453,38 EUR
A2 A2 bez poluge mjenjača 243,75 EUR 226,69 EUR
A 1.406,25 EUR 1.307,81 EUR
A B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 731,25 EUR 680,06 EUR
A AM 731,25 EUR 680,06 EUR
A A1 341,25 EUR (**) 317,36 EUR (**)
A A2 243,75 EUR (**) 226,69 EUR (**)
A A bez poluge mjenjača 243,75 EUR 226,69 EUR
B 1.515,63 EUR 1.409,54 EUR
B A1, A2, A, F, G, AM 1.136,25 EUR 1.056,71 EUR
B B na automatski mjenjač 368,75 EUR 342,94 EUR
BE B 687,50 EUR 639,38 EUR
C B, BE 1.256,25 EUR 1.168,31 EUR
C C1, C1E 775,00 EUR 720,75 EUR
CE C 1.325,00 EUR 1.232,25 EUR
D C, CE 2.650,00 EUR 2.464,50 EUR
D D1, D1E 1.325,00 EUR 1.232,25 EUR
D B 3.425,00 EUR 3.185,25 EUR

(*) Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava.
(**) Ukupan iznos ovisi o procijenjenom potrebnom broju sati, koji se određuju zasebno za svakog pojedinog kandidata.